Louise Skovgaard

 

 

 • Louise Nielsine Skovgaard blev født 30.10.1900 i Vestermarie.
 • Tog lærereksamen i Haslev 1925
 • og var ansat ved Københavns kommunes skolevæsen 1929-1967

Af Louise Skovgaard:

 • I                            Hans Svendsen Broderbørn, 1975
 • II                          Haagen Sonesen Rønnebye, 1975
 • III                         Af Oluf Koefoeds efterslægt, 1976
 • IV                         Hans Svendsens Stifbørn, 1976
 • Gadegårdsslægten fra Vestermarie.
 • Margrethe Juuls efterslægt.
 • Marike Kofoed
 • Ladegårdsslægten.
 • Slægten Jochumsen. Nogle ældre slægtled.
 • Vagtmester Peder Svendsen
 • Poul Anchers efterslægt.

Forkortelser på kilder brugt i Louise Skovgaards Slægtsforskning.

 • AKS                     Aakirkeby Købstads Skifteprotokol.
 • BLJ                       Bornholms Landstings Justitsprotokol.
 • BLS                      Bornholms Landdistrikters Skifteprotokol.
 • BOHN                 M.K. Zahrtmann: Stamtavle over den bornholmske familie Bohn. (1918)
 • Bp A                    Jul. Bidstrup: Stamtavle over familien Koefoed A. (1886)
 • Bp B                    Jul. Bidstrup: Stamtavle over familien Koefoed B. (1887)
 • BS                        Bornholmske Samlinger 1. række. (36/59= bind 36 side 59)
 • BS II                    Bornholmske Samlinger 2. række.
 • FKT                      Folketælling.
 • HASS                  Hasle Allinge Sandvig Skifteprotokol.
 • HBS                     Hammershus Birks Skifteprotokol.
 • Joch                    Brandt og Riis: Stamtavle over familien Jochumsen m.fl.
 • Kure                   Maskinmester Kr. Kures fortegnelse over bornholmske gårdes indehavere ca. 1600-1900.
 • LSS                      Louise Skovgaards Slægthistorie.
 • MMS                  Jul. Bidstrup: Stamtavle over familierne Müller, Madvig og Sode. (1884)
 • MPK                   Morten Pedersen Kjøllers dagbog 1783-1800 fra Klemensker sogn.
 • NHS                    Bornholms Nørre Herreds Skifteprotokol.
 • NHSP                  Bornholms Nørre Herreds Skøde- og Panteprotokol.
 • NHT                    Bornholms Nørre Herreds Tingbog.
 • NKS                     Neksø Købstads skifteprotokol.
 • RKS                     Rønne Købstads skifteprotokol.
 • RRK                     Rasmus Ravn: Borringholms Krønike. (v. Johannes Knudsen 1926)
 • Sass.                   J. Th. Sassersens meddelelser.
 • SHS                     Bornholms Søndre Herreds Skifteprotokol.
 • SHSP                   Bornholms Søndre Herreds Skøde- og Panteprotokol.
 • SHT                     Bornholms Søndre Herreds Tingbog.
 • SKS                      Svaneke Købstads Skifteprotokol.
 • SSD                     Sjællands Stifts Degnehistorie. (v. A. Petersen, 1899).
 • VHS                     Bornholms Vester Herreds Skifteprotokol.
 • VHSP                  Bornholms Vester Herreds Skøde- og Panteprotokol.
 • VHT                     Bornholms Vester Herreds Tingbog.
 • ØHS                    Bornholms Øster Herreds Skifteprotokol.
 • ØHSP                  Bornholms Øster Herreds Skøde- og Panteprotokol.
 • ØHT                    Bornholms Øster Herreds Tingbog.