Anders Nielsen på Tornegård i Nyker (1669 -1737)

Niels Olsens søn Anders Nielsen var ca. 31 år gl., da han 3die juledag 1700 viedes i Ny kirke til den 19-årige Dorothea (Dorthe) Espersdatter fra Tornegård, 19. slg. i Nyker sogn. De nygifte boede en tid i Hasle, hvor deres førstefødte, Signe, blev døbt 4. søndag e.trin. 1702. Det næste barn, Niels, er døbt i Rutsker dom. exaudi 1705 (søndag før pinse).

Den 16. maj 1709 solgte korporal Esper Ipsen på Tornegård sin ejendom til sin næstældste datter Dorthe og hendes mand Anders Nielsen; der var nemlig ingen sønner, og ældste datter var forsørget andetsteds. Umiddelbart efter døde Esper Ipsen, begr. 22. maj s.å., 62 år gl. Enken Karen Hansdatter kom på undentag hos de unge. Hun overlevede sin mand i 20 år og blev begr. i Nyker 7. januar 1729, 74 år gl.

Anders Nielsen og hans kone fik ialt 7 børn.

  1. Signe Andersdatter
  2. Niels Andersen 
  3. Hans Andersen, døbt 1708, begr. 11/3-1722
  4. Anniche Andersdatter, døbt 26/12 -1712.
  5. Esper Andersen, døbt 28/12 -1716
  6. Torchel Andersen, døbt 1719, død 1746
  7. Karen Andersdatter, døbt 1722, begr. 8/2-1752, død af kopper.

Da gårddrønten Torchel døde 1746, blev det Esper, der fik Tornegård. I ægteskabet med Ane Cathrine Thorsdatter fra Buldregård havde han bl.a. en datter, Ane Margrethe Espersdatter, født 1768, der blev gift med Peder Pedersen Kofoed på Gadegård i Nylars og stammoder til Laurits Kofoed, “Toft” i Knudsker.

Datteren Anniche Andersdatter ægtede i 1733 Bendt Pedersen på Skovgård i Klemensker. Fra hende nedstammer bl. a. Hans Skovgaard i Hasle, farfar til Hans Skovgaard i Vestermarie (1869 -1925).

Anders Nielsen døde 1737, begr. 28/3. Skifte 2/4 s.å. Dorthe Espersdatter blev 82 år gl., hun døde 1763, begr. 4/2. I kirkebogen kaldes hun blot: “Esper Andersens moder.” Navnet er glemt.