Wilmer Børge Poulsen & Birgit Skovgaard Hansen

  • Wilmer Børge Poulsen, født 23.06.1923,
  • død 22.03.1997
  • søn af Johannes Andreas Poulsen og Edith Marie Hansen 
  • Han blev gift med Birgit Skovgaard Hansen 22.11.1947
  • datter af Johannes Andreas Hansen og Marie Jensine Skovgaard

Børn:

  1. Tove Irene Poulsen f.1949
  2. T.C. Poulsen f. 1951
  3. W.A.Poulsen f.1956
  4. S.M.Poulsen f.1958

 

Mindeord som blev bragt i et bornholmsk dagblad ved Wilmer Poulsens død.

Vilmer Poulsen, Birkevænget 9, Allinge er død, 73 år.

Vilmer Poulsen var født i Østerlars. Hans far var fisker og det blev Vilmer Poulsen også selv, men først efter mange år hvor han  hovedsagelig beskæftigede sig med landbrug. Da han stiftede familie flyttede han og hustruen, Birgit, ind på ejendommen Højvang i Rø, som de derefter drev i en årrække. Bl. a. opdrættede de kalkuner, og desuden kørte Vilmer Poulsen rundt og kønsorterede og kapunerede kyllinger. Han var den første på Bornholm, der lærte dette, og i en tid den eneste der kunne. I en periode havde de også et sodavandsdepot. I de år var Vilmer Poulsen også aktiv indenfor forskelligt foreningsarbejde. Han var formand for Oplysningsforeningen i Rø, medlem af menighedsrådet og medlem af bestyrelsen for husmandsforeningen. Havet havde dog imidlertid aldrig helt sluppet sit tag i Vilmer Poulsen, og de sidste godt 20 år af sit arbejdsliv blev han fisker om vinteren og drev bådfarten med turister fra Hammerhavnen om sommeren. Ikke mindst med bådfarten kom Vilmer Poulsen på sin rette hylde. Han nød somrene på båd og i det lille hus ved Hammerhavnen og havde stor glæde af kontakten med de mange turister. De nød til gengæld hans måde at guide på, de fik naturligvis de sædvanlige konkrete oplysninger af f.eks. historisk og geologisk art, men det gjaldt om at være vågen og være opmærksom på glimtet i skippers øjne, for hans fortælling var altid krydret med anekdoter og skipperskrøner. Foruden sin hustru efterlader Vilmer Poulsen sig tre døtre og en søn. Sønnen er flyttet fra øen, meden to af døtrene  bor i Allinge-området og en i Hasle.