Christian Pedersen Vang og Pauline Margrethe Christine Finne

Christian Pedersen Vang,

født 29.01.1866 i Helligpeder,

død 25.04.1939 i Helligpeder, 73 år gl.

 

 

Pauline Margrethe Christine Finne,

født 07.11.1867 i Helligpeder,

død 27.11.1933 i Helligpeder, 66 år gl.

 

Børn:

 1. Kristine Margrethe Vang, født 31.08.1887.
 2. Thora Hansine Vang, født 29.10.1888.
 3. Hans Peter Vang, født 02.12.1890.
 4. Mads Peter Vang, født 21.10.1892.
 5. Anna Marie Vang, født 29.08.1894.
 6. Kristian Pauli Vang, født 16.06.1896.
 7. Valdemar Vang, født 12.05.1898.
 8. Marie Ottoline Vang, født 16.05.1900, død 28.08.1901.
 9. Paula Emilie Vang, født 28.05.1902.
 10. Thea Vang, født 15.03.1904, død 10.04.1904 .
 11. Kristian Pedersen Vang, født 25.03.1906.
 12. Karl Pedersen Vang, født 19.08.1908.

 

3  mand på gaflen.

1884, den 5. februar sank dæksbåden David af Hasle, nord for Bæla havn i en kuling fra vest.

Kun lidt af masten ragede oven vande og de tre mand ombord – Andreas Olsen, Jens Hansen Finne, og Christian Pedersen Vang af Helligpeder kom alle op og stå på gaflen, hvor de opholdt sig til midt på formiddagen da vejret bedagede sig så meget at en dæksbåd fra Hasle kunne gå ud.

Der blev kastet et tov ud til hver enkelt. Den mest forkomne var fisker Andreas Olsen, da han nåede land. Dykkere gik ned og tog stenen op og båden blev i noget ramponeret stand løftet og bragt i havn. Den havde været på vej til Allinge ,da den forulykkede. David blev senere solgt til Karrebæksminde. David tilhørte Mads Peter Vangs enke Christiane Henrichsen og mor til Christian Pedersen Vang. Christian Pedersen Vang var i 1884 18 år gammel.

Christian Pedersen Vang var marinesoldat, men en betragtelig del af hans liv arbejde han som fisker og fiskehandler.1902 byggede han røgeriet, Teglkaasvej 20, hvor en stor del af familien arbejdede.

I Bornholms vejviser 1910 Nordre Herred, Rutsker sogn, står der at han sad i sognerådet sammen med, Formand Jørgen Pedersen, Nydammen. Husmand Georg Hansen, Krakdal. Gdr. A. Mortensen, Engegård. Gdr. S. Olsen, Tornegård. Stenhugger Janus Ipsen, Vang. Gdr. K. J. Lund, Ingemandsgård.

 

Erik af Slite, Dampskib.

Strandet 24.12.1909 kl. ca. 20.00 mellem Duehullet og Hvidekløven ved Jons Kapel i hård storm og tåget vejr, på rejse fra Landskrona til Oskarshamn i ballast. Kaptajn Andersson -4 mand omkom i udsat båd. 6 mand reddet ved at hage sig fast i klipperevnerne.146 netto tons, bygget af jern 1877 og var ikke assureret. Grundstødningen var så voldsom, at dampkedelen havde skubbet sig og et rør var sprunget, så dampen strømmede ud med voldsom kraft og indhyllede alt under dæk med damp. Dampfløjten kunne derved ikke fungere, så ingen i land havde observeret strandingen. 2 mand var på ufattelig måde kravlet op ad den lodrette klippevæg og skaffede derved hjælp. Skibet sank i løbet af natten og var ved daggry helt forsvundet og er aldrig blevet hævet. Vraget solgtes på vragauktion den 5.1.1910 til fisker Christian P. Vang Helligpeder for 2040 kr. Kilde: Erik Pedersen; Bornholmske Strandinger s. 195-196.